Make your own free website on Tripod.com
assalamualaikum....selamat datang ke laman web kami...
kompenon sistem komputer

HOME

selamat datang ke NDD.COM
pengenalan komputer
kompenon sistem komputer
kompenon sistem komputer

 

KOMPONEN SISTEM KOMPUTER

TERDIRI DARIPADA :

 • PERKAKASAN
 • PERISIAN

 

 

PERKAKASAN

PERKAKASAN IALAH SEMUA PERALATAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPUTER.

 • UNIT PERKAKASAN KOMPUTER:

UNIT INPUT( DIGUNAKAN UNTUK MEMASUKJKAN DATA KEDALAM KOMPUTER)

UNIT PEMPROSES ( MEMPROSES SETIAP DATA KEBENTUK DI FAHAMI OLEH KOMPUTER)

UNIT OUTPUT( MENGELUARKAN DATA DARI KOMPUTER KE BENTUK YANG DI FAHAMI OLEH MANUSIA.)

UNIT STORAN( MENYIMPAN DATA DAN ARAHAN DALAM MEMORI ATAU DAFTAR

 

CONTOH PERKAKASAN

 • PERANTI INPUT PAPAN KEKUNCI, TERTIKUS, KAYU RIA DAN PENGIMBAS.
 • PERANTI OUTPUT- MONITOR, PEMBESAR SUARA DAN PENCETAK
 • STRON CAKERA LIUT, CAKERA KERAS , CD ROM DAN PITA MAGNETIK.
 • PEMPROSES RAM DAN ROM

PERISIAN

IALAH SET ARAHAN MENGARAH KOMPUTER APA YANG PERLU DILAKUKAN NYA. PERISIAN MENUKARKAN DATA KEPADA MAKLUMAT.

PERISIAN TERDIRI DARIPADA :

 • PERISIAN SISTEM
 • PERISIAN APLIKASI

PERISIAN SISTEM

PERISAAN SISTEM IALAH PERISIAN YANG DI REKABENTUK UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS YANG BERKAITAN DENGAN PERGAWALAN TERUS DAN PENGGUNAAN PEKAKASAN KOMPUTER.

CONTOH:

 • DOS
 • UNIX
 • LINUX
 • APPLE MACINTOCH

PERISIAN APLIKASI

PERISIAN APLIKASI IALAH PERISIAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN SESUATU MASALAH DAN TUGAS PENGGUNA.

CONTOH:

 • MIKROSOFT WORD
 • MIKROSOFT EXCEL
 • MIKROSOFT POWERPOINT

JENIS PERISIAN APLIKASI

 • CUSTOM SOFTWARE IALAH DICIPTA UNTUK DIGUNAKAN MENGIKUT KEPERLUAN PENGGUNA.
 • PACKAGED SOFTWARE IAITU PERISIAN DALAM BENTUK PACKAGE DAN DIJUAL DALAM BENTUK KATALOG

 

KATEGORI PERISIAN

 • PEMPROSESAN PERKATAAN (PERISIAN YANG MEMBENARKAN PENGGUNA MENCIPTA FAIL,MENGEDIT DATA,MENGHASILKAN FORMAT ,MENYIMPAN DATA DAN MENCETAK TEKS SERTA GRAFIK)
 • LEMBARAN ELEKTRONIK(MEMBENARKAN PENGIRAAN SEMULA SECARA OUTOMATIK APABILA NOMBOR DITUKAR)
 • PENGURUSAN PANGKALAN DATA(MENYIMPAN ,MENGEMASKINI DAN MEMANIPULASI DATA UNTUK MENGHASILKAN MAKLUMAT DALAM PELBAGAI BENTUK)
 • GRAFIK(MEMBANTU MANUSIA MEMBENTANGKAN DATA DAN MENGENALPASTI DENGAN MUDAHSERTA DAPAT MEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN LEBIH CEPAT)
 • KOMUNIKASI(PINDAHKAN DATA SECARA ELEKTRONIK DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT YANG LAIN)

Enter supporting content here