Make your own free website on Tripod.com
selamat datang ke laman web kami

Home

pengenalan | biodata nazrirafidi | biodata nurul eqmal | alamat laman web kami | lain-lain | maklumat perkomputeran | menangani masalah perkakasan komputer | rangkaian | sejarah komputer | sejarah pengoperasian | Tips kejayaan | kata-kata hikmat | lirik pilihan kami | penghargaan
maklumat perkomputeran

kata-kata hikmah>>> "orang yang mulia tidak akan berfikir sebelum berkata kerana apa yang hendak ditutukan hanyalah kebenaran"

maklumat perkomputeran

 

Maksud input

 • Input ialah data yang dimasukkan kedalam komputer untuk diproses dimana data akan ditukar ke bentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer(bahasa mesin)

Kategori peranti input

 • Peranti input papan kekunci
 • peranti penunjuk
 • peranti pengesan
 • mesin pembaca magnetic Stripe cards, Smart card dan Optical Card
 • Peranti pengesan Input Suara
 • peranti Input Audio, Video, Kamera dan pengesan

 

 

Cara kemasukkan data

>Pemasukkan secara transkritif >>>>data dimasukkan kedalam dokumen seperti mengisi borang dan kemudian dimasukkan kedalam komputer oleh manusia. Contoh data diisi pada borang kemudian manusia akan memasukkan kekomputer menggunakan papan kekunci.

Pemasukkan secara data sumber>>>>data dimasukkan menggunakan peranti input yang boleh membaca secara terus sumber data. Dalam kaedah ini data disediakan dalam bentuk yang boeleh dibaca terus oleh peranti input tertentu. Seperti data dalam bentuk kod bar pada barangan akan dibaca menggunakan peranti input "bar code reader"

Peranti input

 • Peranti input yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diproses dimana input akan di tukar kebentuk isyarat digital supaya boleh difahami oleh komputer(bahasa mesin)

Maksud output

 • Output ialah maklumat yang berguna yang akan dikeluarkan oleh komputer hasil daripada peprosesan data yang dikeluarkan dalam bentuk data dan dikeluarkan dalam bentuk yang boleh dibaca oleh manusia, komputer atau peranti lain.

Peranti output dan contoh

 • Perkakasan yang digunakan untuk mengeluarkan ouput dimana output dalam bentuk yang komputer fahami akan ditukar kebentuk yang boelh difahami oleh manusia atau peranti lain
 • contoh:skrin, pencetak, COM(computer output microform), peranti output suara, peranti output muzik dan pemplot.

Peranti output

 • Peranti output ialah perkakasan yang digunakn untuk mengeluarkan output dimana output dalam bentuk yang komputer fahami akan ditukar kebentuk yang boleh difahami oleh manusia dan peranti lain.

Kategori pencetak

Pencetak impact>>>>menghasilkan aksara dengan cara ketukkan

atau pin pad ribon yang akan menghasilkan aksara pada kertas

pencetak ini agak lambat dan bisingcontoh:DOT MATRIX dan
DAISY-WHEEL

pencetak non-impact>>>>tidak menghasilkan aksara dengan

ketukkan tetapi ia dihasilkan dengan teknologi lain seperti

haba, semburan dakwat dan pancaran laser..pencetak ini lebih

cepat.contoh: INK-JET dan PENCETAK LASER

 

 

 

Bentuk output

 • Salinan keras(hard copy) ----->iaitu output yang dihasilkan secara kekal dan boleh disimpan seperti cetakkan di kertas oleh pencetak
 • salinan lembut-------> iaitu output yang dihasilkan secara sementara iaitu ia tidak dapat dikeluarkan jika tiada bekalan elektrik. Ini seperti paparan pada krin komputer dan output suara

generasi berwawasan bermula daripada bahasa yang berkualiti