Make your own free website on Tripod.com
selamat datang ke laman web kami

Home

pengenalan | biodata nazrirafidi | biodata nurul eqmal | alamat laman web kami | lain-lain | maklumat perkomputeran | menangani masalah perkakasan komputer | rangkaian | sejarah komputer | sejarah pengoperasian | Tips kejayaan | kata-kata hikmat | lirik pilihan kami | penghargaan
sejarah pengoperasian

"Mati dalam kesilapan adalah terlalu merugikan, mati dalam keinsafan adalah nikmat paling berharga. Dari itu bengkitlah bersama keinsafan dihati kerana kematian yang menjemput bukanlah masa yang dapat ditentukan"

>>>>>Sejarah

perkakasan

komputer<<<<<

 

peranan utama

 • Sebagai antaramuka pengguna dengan mesin komplek>>
 • -satu mesin komplek>>contoh untuk membaca satu dari data dari cakera, pengguna perlu memberi beberapa arahan
 • arahan pertama ialah untuk memerintah komputer untuk memutarkan cakera dengan kelajuan yang sepatutnya,dan kemudian berhenti dengan perlahan sehingga bahagian data mempunyai data yang ingin kita baca betuk betul berada dibawah kepala alat pembaca
 • kepala pembaca akan digerakkan sehingga berada diatas dimana data tersebut berada
 • kemudian, kepala pembaca diturunkan sehingga hampirke permukaan cakera
 • kederasan penurunan dan jarak permukaan itu mestilah tidak merosakan permukaan cakera

sebagai pengurus sumber dan aturcara

 • Sumber>>CPU,memori, fail dan peralatan input dan output
 • sumber ini dikongsi oleh bebrapa aturcara dan pengguna maka ianya perlu diuruskan dengan sebaik mungkin
 • sebagai contoh, pencetak merupakan satu daripada peralatan Input /output biasanya dikongsi oleh pengguna
 • kemungkinan pad satu-satu masa, bebrapa pengguna menghantar hasil kerja mereka kepda pencetak
 • jika tidak diuruskan dengan sempurna hasil dari beberapa pencetak akan bercampurcampur dan tidak mungkin boleh dibaca

Kompenon sistem
penoperasian

 • Terdiri daripada 4 subsistem yang mengawal 4 kategori sumber sistem pengoperasian:
 • a)pengurus - mengurus pemproses @ CPU
 • b)pengurus memori - mengurus memori utama
 • c)pengurus fail - mengurus storan sekunder dan fail fail didalamnya

pengurus peralatan mengurus

Sejarah sistem pengoperasian

 

1940an

 • Teknologi komputer pada zaman 9ni menggunakan teknologi hampagas
 • saiz komputer ini amat besar sehingga memenuhi ruang sebuah bilik
 • tiada sistem pengoperasian digunakan pada zaman ini
 • untuk tujuan pemprograman suis digunakan untuk memasukkan satu-satu bit untuk arahan
 • kemudian bahasa mesin diperkenalkan dan arahan dimasukkan dengan menggunakan kad tebuk
 • dan bahasa penghimpun diperkenalkan

1950an

 • Sistem pengoperasian yang pertama untuk IBM 701 diperkenalkan oleh General Motors Research Laberatories
 • ia dikenali sebagai sistem pemprosesan Berkelompok Satu Aliran
 • masalah yang dihadapi pada masa ini ialah Penggunaan CPU yang tidak elisen kerana semasa proses/program menunggu servis I/o, CPU tidak digunakan

1960an

 • Sistem pemprosesan berkelompok diperbaiki dengan perkenalan konsep multimediapemprograman
 • masa pusinag yang tinggi menyebabkan kadang-kadangia mengambil masa sehari dua dan pembangunan mengambil masa kerana kerja kerja penyahpepijat tidak dapat di buat dengan segera
 • untuk menampung penggunaan secara interaktif. Sistem perkongsian masa diperkenalkan
 • untuk kerja kerja yang memerlukan tindak balas yang cepat, sistem masa nya ta diperkenalkan

1970an

 • Sistem multimod yang menyokong sistem berkelompok, perkongsian masa dan sistem masa dan sistem masa nyata menjadi tren
 • teknologi rangkaian mula diperkenalkan
 • TCP/IP

1980an

 • Zaman ini merupakan zaman era komputer mikro dan sistem pengoperasian dipermudahkan penggunaanya
 • teknologi komputer pada masa ini berkembang dengan pesat
 • sistem pengoperasian rangkaian mula mendapat tempat

Kini

 • Perkomputeran teragih membolehkan pemprosesn diagihkan kepada banyak komputer didalam rangkaian
 • konsep client/server mula diterokai
 • perkongsian selari menggunakan lebih dari satu CPU menjadi tren dalam perkomputeran yang komplek dan banyak

 

Enter supporting content here