Make your own free website on Tripod.com
selamat datang ke laman web kami

Home

pengenalan | biodata nazrirafidi | biodata nurul eqmal | alamat laman web kami | lain-lain | maklumat perkomputeran | menangani masalah perkakasan komputer | rangkaian | sejarah komputer | sejarah pengoperasian | Tips kejayaan | kata-kata hikmat | lirik pilihan kami | penghargaan
rangkaian

"insan yang hadir dikala kesusahan adalah sahabat yang paling sejati, walaupun sebelum ini dia sebagai musuh ketat kita"

>>>>rangkaian<<<<

Rangkaian komputer

Rangkaian Komputer ialah sekumpulan komputer iaitu dua atau lebih sistem komputer yang dihubungkan untuk tujuan perkongsian perkakasan, perisian dan maklumat.

Topologi bintang

>Semua nod dihubungkan kepada satu komputer pusat (hub)

>semua perhubungan antara node adalah melalui komputer pusat yang mengawal segala operasi, muatan saluran dan pengagihan sumber kepada semua nod rangkaian

>sebarang kerosakkan talian antara nod dengan komputer pusat tidak akan menjejaskan operasi rangkaian, sekiranya komputer pusat rosak, seluruh operasi akan terkendala

Topologi cincin

>setipa nod dihubungkan kepada 2 nod yang bersebelahan dengannya untuk membentuk satu rangkaian berbentuk bulatan tertutup

>data yang dihantar dari satu node kesatu nod lain perlu melalui nod nod yang lain

>tiada perlanggaran data

>sekiranya satu nod rosak, seluruh rangkaian akan terkendala

Topologi bas

Semua nod dihubungkan di sepanjang satu talian komunikasi(kabel)

>setiap nod boleh berhubung terus dengan mana mana node lain kerana setiap nod mempunyai alamat yang tertentu

>setiap nod akan menghantar data dengan mengharapkan bahawa data yang dihantar tidak akan berlangar dengan data dihantar oleh nod lain

>sebarang kerosakkan, perubahan tidak akan menjejaskan operasi rangkaian

kategori komputer

Ada 4 kategori komputer

iaitu:

Komputer mikro

Dikenali sebagai komputer peribadi dan digukan secara meluas dewasa ini, saiz dan cirinya adalah sederhana dan kosnya kurang dari 10 ribu

Komputer mini

Komputer mini lebih berkuasa dari komputer mikro dan dapat menyokong ramai pengguna pada satu masa untuk kerja yang berbeza

>kosnya antara 15 hingga 100 ribu ringgit dan sesuai untuk kerja yang spesifik

(jurutera)

Kerangka utama

Kerangka utama merupakan sistem terbesar dan dapat mengawal ratusan pengguana pada satu satu masa. Ia berkeupayaan untuk menyimpan sejumlah data yang besar dan memproses dengan kadar yang tinggi

>kosnya antara 1 ratus ribu hingga 1 juta ringgi

Komputer super

Komputer super merupakan kategori komputer yang paling berkuasa, termahal dan berupaya memproses ratusan juta arahan sesaat.

>ia melibatkan transaksi jarak jauh dan pangkalan data sepusat

terima kasih